cobus & marina

//cobus & marina
cobus & marina 2018-02-26T11:37:51+00:00

cobus van heerden

TEACHING & PRAYER
LERING & GEBED

Cell: +27 82 454 6569
(E-mail me)
Full-time evangelist
Roodepoort

marina van heerden

TEACHING & PRAYER
LERING & GEBED

Cell: +27 72 064 2335
(E-mail me)
Full-time evangelist
Roodepoort

AFRIKAANSE LESINGS:


1. Die Gees in die Mens
2. Die Wapenrusting van God
3. Aangekla voor God
4. Vreugde in Versoeking
5. Keuses
6. Die Feeste van die Here
7. Verstaan Menslike Reaksies
8. Die Heilige Gees
9. Geestelike Kartering “Mapping”
10. Sleutels tot Oorwinning
11. Toordery en Voorvader Geeste
12. Is Jesus werklik die Messias?

ENGLISH LECTURES:


1. The Spirit in Man
2. The Armor of God
3. Accused before God
4. Joy in Persecution
5. Choices
6. The Feasts of the Lord
7. Understanding Human Reactions
8. The Holy Spirit
9. Spiritual Mapping
10. Keys to Victory
11. Witchcraft and Ancestral Spirits
12. Is Jesus really the Messiah

DVD’s

Die Feeste van die Here

R100

Die Gees in die mens

R100

Die Wapenrusting van God

R100

Keuses

R100

Verstaan menslike reaksies

R100

Gebed

R100

Aangekla voor God

R100

Heilige Gees

R200

Okkulte

R100

Sleutels tot oorwinning

R100

Geestelike Kartering

R150

Vreugde in versoeking

R100

Innerlike Herstel En Vryheid

R100