Contact Us

Send Us A Mail

Who to contact / Wie om te kontak

tiaan & joey

For teaching, prayer and administration. / Vir lering, gebed en administrasie
And/ En
For Ministries in Partnership in Malawi donations / Vir bedieninge in vennootskap in Malawi donasies

len & annelise

For teaching and prayer / Vir lering en gebed

gerhard & rené

For teaching and prayer / Vir lering en gebed

ernest & christine

For teaching and prayer / Vir lering en gebed

hennie & petra

For teaching and prayer / Vir lering en gebed

callie & lizette

Dancing & prayer / Danse & gebed

hein & sonja

Prayer / Gebed